Wie zijn wij

Meerjaren Missie Stichting Chai

2020  t/m  2022

Naam instelling: Stichting Chai
Fiscaal Nummer / RSIN: 810284686
Contact gegevens: Vestigingsadres:Weidepad 11
2959CH Streefkerk
Tel.: 06 -13436772 (penningmeester)
E-mail info@chaifriends.com Stichting Chai is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34165921IBAN NL06RABO033437032 Stichting Chai
De bestuurssamenstelling:
De namen van de bestuurders:
Dhr. A. van der Vliet (voorzitter),
Mevr.. M. van der Bas (penningmeester),

 Missie: 

Stichting Chai wil vanuit haar humanitaire overtuiging en vanwege het innige gevoel van solidariteit van de bestuursleden met het land Israël en het Joodse volk hulp bieden aan de Israëlische bevolking voor de meest noodzakelijke primaire levensbehoeftes d.m.v. voedsel, kleding, medicijnen en voor de wederopbouw van de getroffen gebieden. In de jaren voorafgaand aan de officiële oprichting is al op particulier initiatief hulp geboden aan projecten in Israël. Dit doen we o.a. door het verlenen van steun in Israël en de gebieden Judea en Samaria.

Geloof, ras (Met ras wordt hier bedoeld: huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond) en Politieke voorkeur mag geen rol spelen bij hulp aan mensen in Israël, Judea en Samaria.

Stichting Chai wil een steentje bijdragen om het voor de Israëlische bevolking wat dragelijker te maken op een hedendaagse manier, met hedendaagse middelen voor de primaire zeer noodzakelijke levensbehoefte. Hulp vanuit de stichting is dan ook gebaseerd op hulp voor de Israëlische bevolking, maar wel dóór samen te werken met de daarvoor aangewezen personen in Israël.

Doelstellingen:

Diverse soorten van ondersteuning via kleinschalige projecten.

Via de organisatie Stichting Chai kunnen via de humanitaire projecten de meest noodzakelijke primaire levendsbehoefde worden gegeven zoals:

Voedsel

Kleding

Medicijnen

Financiële hulp aan kinderen die vanwege oorlog en terreur diverse trauma’s hebben waarom ze therapie en andere ondersteuning nodig hebben.

Daarnaast ondersteunen wij de volgende projecten al naar gelang de inkomsten zal daar keuzes uit gemaakt worden, tenzij de donateurs zelf aangeven waaraan hun donaties zal moeten worden besteed.