Nalaten en schenken

TIENDEN – MA’AS’ROT

Schenken en Nalaten

Kies voor de eeuwige band met Israël

Bescherm uw bezit om het na uw leven te laten bloeien.

Laat Israël in uw voortleven.

Stichting Chai is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Bij het nalaten van geld aan Stichting Chai steunt u Israël, het land van G’ds belofte, terwijl uw nalatenschap daar fiscaal ook van profiteert. Als u de fiscale regels op dit gebied goed toepast, bespaart u namelijk belasting. Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wilt u echter zelf bepalen hoe uw nalatenschap precies wordt verdeeld, dan is het belangrijk om een testament te maken.

De primaire taak van ons allen is hulp en verzorging aan hulpbehoevende.

Iedere stichting kent vaste bijdragen van haar sympathisanten

Hoewel de tienden het best bekend zijn uit de Tora, treft men ze in de geschiedenis ook wel aan op niet-joods terrein:

Stichting Chai doet een oproep uitgaan aan alle vrienden van Israël een tiende van het inkomen te betalen aan Israël, het land van G’ds belofte.

  • Een fiscale aftrekpost is gunstig voor uw portemonnee. U kunt deze financiële meevaller schenken aan een goed doel. Zo schenkt u in feite twee keer zonder dat het u extra geld kost: u doet een gift én het belastingvoordeel gaat naar het goede doel.
  • Zeker bij wat grotere schenkingen bij leven of nalaten na overlijden is het raadzaam om een en ander tijdig te bespreken met uw levenspartner en uw kinderen. Als alle betrokkenen vooraf goed op de hoogte zijn, voorkomt dit problemen achteraf.
  • Verantwoord rentmeesterschap. Het is een goede gedachte om geld te schenken aan uw medemens.
  • Wacht niet te lang met schenken. Denk tijdig na over schenkingen en/of nalatenschap aan goede doelen.
  • Goed doen door nalaten.
  • Een testament is altijd te herzien. U kunt dus op elk moment contact opnemen met een notaris om de inhoud van uw testament te herzien en aan te passen naar uw laatste wensen en verlangens.
  • Uw testament raakt nooit zoek. Bij het Centraal Register in Den Haag kan worden nagegaan of u in het verleden ooit een testament hebt geregeld bij een notaris.
  • Een testament is eenzijdige wilsbeschikking. Als u ‘inteert’ op uw vermogen kan het gebeuren dat er minder voor het goede doel overblijft dan oorspronkelijk de bedoeling was.
  • Als onverhoopt blijkt dat er bij de afwikkeling van een testament geen of onvoldoende bezittingen zijn, hoeven de kinderen als erfgenamen niets uit eigen portemonnee te betalen aan een goed doel, zoals genoemd in het testament.

U kunt in uw testament Stichting Chai voor een bepaald bedrag als legataris benoemen, maar u kunt ook familieleden laten doen of een notaris d.m.v. een wilsbeschikking.

Maak tijdig een afspraak met onze deskundige hulp van onze notaris.

Deze zorgt ervoor dat u op een betrouwbare manier Israël helpt via Stichtin Chai