ANBI

ANBI Informatie over Stichting Chai

Naam instelling: Stichting Chai
Fiscaal Nummer / RSIN: 810284686
Contact gegevens: Vestigingsadres:Weidepad 11
2959CH Streefkerk
Tel.: 06 -13436772 (penningmeester)
E-mail info@chaifriends.comStichting Chai is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34165921IBAN NL06RABO033437032 Stichting Chai
Doelstelling: Klik hier
Beleidsplan: Klik hier
De bestuurssamenstelling:
De namen van de bestuurders:
Dhr. A. van der Vliet (voorzitter),
Mevr.. M. van der Bas (penningmeester),
Het beloningsbeleid: vrijwilligersbasis, onkostenvergoeding
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie jaarverslag
Financiele verantwoording: Jaarverslagen

Jaarverslagen 2015 t/m 2018

De donatie’s in 2017 gingen behoorlijk naar beneden.

Er moest een aangepaste strategie komen. Nog meer inzet.

Dat heeft meer kosten met zich meegebracht dat positief tot uitdrukking kwam in 2018.

Door middel van e-mail en sociale media trachten we meer mogelijke donateurs te bereiken. Dat werkt.

Er zijn het afgelopen jaar diverse kleine donateurs bijgekomen. Waarvoor wij zeer dankbaar zijn.

Inmiddels is er iemand afgelopen November naar Israël geweest om daar een paar projecten te ondersteunen door middel van deze projecten te bezoeken.

De adressen zijn aan haar doorgegeven. Dit zijn:

Hineni Jeruzalem Gaarkeuken

Akim

Onder leiding van Stefan Rotschild.

Kan heel boeiend vertellen

Aleh Jeruzalem

Zij heeft zich laten gidsen door een Nederlands sprekende gids Ayalla Zion uit het noorden van Israël.

Zij komt nog met een verslag.

Dit initiatief van haar willen wij trachten voort te zetten.

Stichting Jad le Netanya onder leiding van Zvi Goldberg is opgeheven.

De gezondheid van Zvi Goldberg laat zover te wensen over dat hij niet  meer in staat deze zo zijn geliefde stichting voort te zetten.

Hiervoor in de plaats hebben wij het Joods Nationaal Fonds toegevoegd.

De fiets en wandeltochten zijn doorgegaan.

Voor de andere activiteiten was er vooral het laatste jaar nauwelijks belangstelling.

Wij denken dat dat komt doordat met name ouderen zich wel willen inzetten voor Israël. Maar met name de jeugd het toch enigszins laat afweten.

Voor ons een taak om te proberen de jeugd op een andere manier bij te gaan betrekken.

Lezingen over Israël

Het afgelopen jaar zijn er geen lezingen geweest.

Met name kwam dat door de kosten die dit met zich meebrengt. Immers iemand uit Israël te laten overkomen kost veel geld. En dat laat zich niet uitbetalen in opbrengsten.

Kosten gaan voor de baten maar het moet wel in verhouding staan met de opbrengsten.

Wij streven er naar op de opbrengsten die wij binnen krijgen zoveel mogelijk te besteden aan primaire hulp.

Spelavonden

Het komende jaar zullen wij proberen om met groepen/jes kleinschalige bijeenkomsten te organiseren om met elkaar te praten over Israël, te discuseren en ervaringen uit te delen. Dit kan bijvoorbeeld door spelavonden. Doen en praten. Misschien kunnen we dan een paar keer per jaar ook iemand uitnodigen voor Middle East Study’s Israël.

Wij hopen ons nog meer in te zetten voor Israël.