Steun Israël

Steun Israël: Wie Israël zegent, wordt gezegend

Diverse soorten van ondersteuning via kleinschalige projecten waarbij kinderen een elementaire rol spelen  (zonder winstoogmerk).

Ondersteuning van praktische uiterst noodzakelijke hulp voor de primaire levensbehoefte zoals:

Voedsel

Kleding

Medicijnen

financiële hulp aan kinderen die vanwege oorlog en terreur diverse trauma’s hebben waarom ze therapie en andere ondersteuning nodig hebben.

Daarnaast ondersteunen wij de volgende projecten al naar gelang de inkomsten zal daar keuzes uit gemaakt worden, tenzij de donateurs zelf aangeven waaraan hun donatie’s zal moeten worden besteed.

Projecten

Projecten in Judea en Samaria.

Projecten die het leven van de bewoners van Samaria verbeteren. Hulp, voedsel en medicijnen aan de mensen in Samaria en Juda, het hart van Israël. Zij dragen ook bij aan honderden voedselpakketten die worden uitgedeeld aan de armste gezinnen in deze regio.

Project AKIM Jeruzalem is een van Israëls langst bestaande en meest succesvolle goede doelen in de zorg voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, ongeacht religie, ras, etniciteit of geslacht.

Onder leiding van Stefan Rotschild.

Hineni Jeruzalem Gaarkeuken

Orphans weeskinderen:

Onder leiding van Adi Caspi

Met haar doel om steun en hulp aan meer dan 9.236 militaire weeskinderen te brengen.

Alle activiteiten worden op vrijwillige basis uitgevoerd endragen geen steun van de overheid

Het Joods Nationaal Fonds:

Het JNF ondersteunt de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouw in de woestijn. Het JNF helpt hiermee jonge gezinnen die op deze plekken een nieuw bestaan willen opbouwen.

Uitbreiding waterinfrastructuur voor 114 nieuwe gezinnen in Ein Yahav

Inovatief waterbeheer en research.

Beloning

Het bestuur van Stichting Chai ontvangt geen beloning. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.

De kosten van de administratie worden gedoneerd.

Stichting Chai werkt zonder winstoogmerk.

Donateurs

 Zij worden bereikt via de:

  • gratis nieuwsbrieven   •  website •  activiteiten  •  lezingen etc.