Onze stichting

Onze Stichting

Onze stichting werd opgericht in 2001

Oprichting / historie De notariële inschrijving is geschied bij notarissen Veldhuizen Beens Van de Gastelte Amersfoort.

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is geschied bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34165921   RSIN nummer 810284686 op 6 december 2001.

Internet website http://www.Chaifriends.com

Internet emailadres: ria.van.der.bas@kpnmail.nl

Bankrekeningnummer: NL06RABO0334437032

Het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst. Zij werken uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor Israël.
Zo bedragen de kosten slechts 3% van de ontvangen giften en gaat 97% naar het doel waarvoor het is bestemd.

De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning.

Stichting Chai is een kleine stichting met een grote gedreven- en bevlogenheid zonder winstoogmerk.

De bestuursleden hebben een gemeenschappelijke verbondenheid met Israël en haar bevolking.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat het land Israël zoveel mogelijk zelfstandig functioneert op economisch en maatschappelijk vlak.

De basis voor het realiseren van deze zelfstandigheid ligt gelegen in de huidige nieuwe en de daarop volgende generaties. Het ondersteunen van deze nieuwe generaties is dan ook de belangrijkste pijler van de stichting.

Vanwege de verbondenheid van de bestuursleden met het land Israël is in de jaren voorafgaand aan de officiële oprichting al op particulier initiatief hulp geboden aan één van de projecten die er in Israël zijn.

De hulp die op particulier initiatief geboden werd, hield met name hulp aan slachtoffers in Israël.

Stichting Chai wil vanuit haar humanitaire overtuiging waarbij ras, geloof of politieke voorkeur geen rol speelt, een steentje bijdragen aan een betere toekomst.

Hulp vanuit de stichting is dan ook gebaseerd op hulp voor Israël, maar wel dóór Israël door samen te werken met officiële Israëlische projecten en instanties.

Historisch gegeven

St. Friends of Israëli terror is op 06-12-2001 opgericht en is veranderd in Stichting Chai op 17 oktober 2003 statutair gevestigd in Amstelveen.